Anti Rabies Joint Project

April 4, 2009, Barangay 191, Pasay City - RC Pasay South's Anti Rabies Joint Project with RC Pasay Silangan and RC Pasay Harrison.