Manila Bay Clean-Up Drive

July 11, 2010

Roxas Blvd., Pasay City

More...