Handog Pangkaalaman Laban sa Dengue

   

September 14, 2012, Barangay 185, Pasay City