D2820-Japan & D3810-Phils. Joint Medical Mission

   

October 7, 2012, Paaralang Elementarya ng Maliksi, Bacoor, Cavite   More...