Alay Lakad 2012 - 40 Year Anniversary
"Bawat Hakbang ng Mamamayan, Kapakanan ng Kabataan"

    

September 2, 2012, Rizal Park   More...