"Operation Paglingap" Bagsik ng Habagat

   

August 11, 2012, Baseco, Manila   More...