"Sentro ng Bagong Pag-asa" Christmas Party

December 13, 2008

"Sentro ng Bagong Pag-asa" value formation beneficiaries

Christmas Party held at Buddha Care Academy.