RC Manila Midtown Joins Alay Lakad 2012

"Bawat HAKBANG Ng Mamamayan, Kapakanan Ng KABATAAN"

   

September 2, 2012, Quirino Grandstand   More...