Operation Paglingap at Magsaysay Village

"Bagsik ng Habagat"

August 11, 2012, Brgy. 105 - Magsaysay Village, Tondo Manila with RC Manila San Miguel (Operation Paglingap "Bagsik ng Habagat" and other Rotary Clubs of Manila Area and Rotaract Club of PCCr. RC Manila San Miguel donated 200 packs and Php5000 c/o SDG John Ang.