Nutrition Awareness Seminar

Kapakanan: Kabataan para sa Kaalaman ng Angkop ng Nutrisyon

November 3, 2012, Looc, Lubang Island - Speaker was Ms. Fely Velandria,Food & Nutrition Research Institute Hosted by RC Lubang Island & RAC Looc,Lubang held at Looc Gymnasium.