Tree Planting at Bilad, Tarlac

"Aeta at Rotarian Kaibigan ng Kalikasan"

December 2, 2010

Bilad, Tarlac