Alay Lakad 2012 - 40 Year Anniversary

"Bawat Hakbang ng Mamamayan, Kapakanan ng Kabataan"

   

September 2, 2012, Rizal Park

[Click here to view the full coverage!]