Donation of Medical Supplies at Ospital ng Maynila

   

November, 2012, Ospital ng Maynila