Alay Lakad 2012
"Bawat Hakbang ng Mamamayan, Kapakanan ng Kabataan"

   

September 9, 2012, San Jose, Occidental Mindoro   More...