"Excellence Revealed"
Rotaract Awards Night & Masquerade Party

June 26, 2010, Pearl Garden Hotel - Rotaract Club of Manila awarded as the Most Outstanding Rotaract Club Overall - Community Based and Rotaract Club of STI College-Makati as the Most Outstanding Rotaract Club Overall - School Based. More...

"Tatlong S" sa Pagtatapos ng
RY 09-10

Sa mga kabiruan,ka-gimikan,ka-partner, kaibigan, at kapamilya kong Rotaractors ng District 3810,
Ngayon ang aking huling araw bilang inyong District Rotaract Representative. Noong nakaraang Sabado, naghanda ako ng isang simpleng mensahe ng pasasalamat para sa isang matagumpay na taon ng paglilingkod. More...