RC Metro Silang Induction

   

June 17, 2013, Casino Filipino, Tagaytay City