Ikalawang Pagpupulong ng Distrito
2nd District Rotaract Meeting

"Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Epektibong Pamumuno"    

August 10, 2013, Rosario, Cavite - Rotaract club of Cavite Economic Zone sponsored by Rotary Club of Cavite Export Processing Zone (RC CEPZ) hosted the 2nd District Rotaract Meeting held at The Village Commercial Center celebrating the "Buwan ng Wika" with Guest Speaker Rtn. Arnold Ramos from RC CEPZ.   More...