"Lapis at Papel para sa mga Anghel"
Ang mga makokolektang gamit ay ipamimigay sa mga batang kapus-palad ngunit gustong mag-aral.

May 9-27, 2014 - Rotaract Club of Cavite Economic Zone led by FCP JhunJhun Ortiz, BCP Angelo Perez and IPP Vernon Cabuag initiated the club's project to collect and distribute school supplies to the less fortunate children.   More...