District Rotaract Assembly 2011
"Handa sa Hamon ng Pagbabago"

August 14, 2011

Universidad de Manila