Peace Forum
"Kapayapan para sa Katahimikan ng ating Bayan"

   

October 19, 2012, Agustin Abadilla Elementary School, Rosario, Cavite   More...