Peace Forum

"Kapayapan para sa Katahimikan ng ating Bayan"

   

October 19, 2012, Rosario, Cavite

Photos courtesy of PbP Cora Paragua.