Feeding Program

July 25, 2010

“Sa pagkaing tama at sapat,

 wastong timbang ni baby

 ang katapat”