RC Silang Fellowship

   

October 23, 2012, Fiesta ng Munting Ilog, Silang